Čo je cieľom ADOS - agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ?

Cieľom našej ADOS je poskytnúť klientovi komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom kvalifikovaných sestier s dlhoročnou praxou v urgentnej medicíne v koordinácií s obvodným lekárom, lekárom špecialistom a v neposlednom rade s rodinou.

Aké sú výhody ADOS ?

Výhodou je práve to, že pacient počas svojej choroby nemusí opustiť svoje domáce prostredie, je navštívený kvalifikovanou sestrou až domov. Je to pre pacienta a rodinu pohodlnejšia , príjemnejšie a menej stresujúce.

Kto má nárok na služby ADOS ?

 Služba je určená pacientom všetkých vekových skupín, hlavne po nemocničnej liečbe, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu, nakoľko sú imobilní, čiastočne imobilní. Vhodná je tiež pri akútnych ochoreniach kde nie je nutná hospitalizácia pacienta a ošetrenie profesionálnou sestrou v domácom prostredí je príjemnejšia voľba. Často nás oslovujú rodinný príslušníci chronicky chorých pacientov, tam sú naše služby viac než vítané.

Kto odporúča domácu ošetrovateľskú starostlivosť ?

Odporúčanie dostanete od vášho všeobecného lekára a tiež od lekára špecialistu po ukončení hospitalizácie alebo ambulantného vyšetrenia. Ak nemáte odporúčanie, neváhajte nás kontaktovať. Zabezpečíme konzultáciu u odborného lekára.

Aké sú hlavné výkony poskytované službou ADOS ?

Ku základným výkonom v rámci domáceho ošetrovania patrí ošetrovanie rán, preležanín, vredov predkolenia, ošetrovanie stómií,ošetrovateľská rehabilitácia, podávanie injekcií, infúzií,  starostlivosť o centrálny venózny katéter. Okrem nich sa poskytuje aj prevencia vzniku preležanín, polohovanie pacienta, meranie krvného tlaku, pulzu, teploty, nácvik podávania inzulínu.

Uhrádza domácu ošetrovateľskú starostlivosť zdravotná poisťovňa?

Áno, domáca ošetrovateľská starostlivosť je plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta ak je indikovaná praktickým lekárom, alebo lekárom špecialistom. Nadštandartné služby sú v réžii pacienta.